Privacy Policy

Kevlaer bvba (Kevlaer) neemt uw privacy ernstig op. Hieronder vindt u de uitleg over hoe Kevlaer uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt, gebruikt en overmaakt aan derde partijen.

Inhoudstafel

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking
 2. Welke gegevens worden verwerkt?
 3. Hoe verwerkt Kevlaer mijn gegevens?
 4. Met wie worden mijn gegevens gedeeld?
 5. Marketing
 6. Toegang tot uw gegevens en verbetering
 7. Overdracht van uw gegevens
 8. Bescherming van de gegevens
 9. Cookies
 10. Links naar andere website
 11. Bijwerking van deze verklaring
 12. Contacteer ons

De verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is de Kevlaer bvba, Lindestraat 114, 1785 Merchtem (hierna “Kevlaer” of “wij”).

Welke gegevens worden verwerkt?

Kevlaer verzamelt gegevens over u wanneer u zich bij ons inschrijft of een bepaalde dienst wenst. Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt op inschrijvingsformulieren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres. Wij verzamelen ook gegevens wanneer u vrijwillig enquêtes invult, feedback geeft of aan wedstrijden deelneemt. Tenslotte mag Kevlaer, mits uw voorafgaande toestemming, door derde partijen verstrekte gegevens met betrekking tot persoonlijke en professionele levenssfeer gebruiken.

Hoe verwerkt Kevlaer mijn gegevens?

Kevlaer zal uw persoonlijke informatie niet verzamelen, gebruiken of openbaar maken zonder uw toestemming. In de meeste gevallen zal Kevlaer uw expliciete toestemming hiervoor vragen, maar in sommige gevallen kan Kevlaer de toestemming afleiden uit uw acties en gedrag (bvb. het invullen van een formulier). Door de Kevlaer website te gebruiken stemt u ermee in dat Kevlaer uw persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt en openbaar maakt in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Kevlaer verwerkt uw gegevens om u de gevraagde diensten te leveren, zoals onder andere (niet limitatief) het beheer van de activiteiten van Kevlaer, het beheer van de servers en de website, met inbegrip van statistische analyses.

Uw gegevens worden ook geregistreerd en verwerkt om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en om u interessante aanbiedingen te sturen, al dan niet geselecteerd op basis van een analyse van uw individueel profiel en geschiedenis bij Kevlaer.

Met wie worden mijn gegevens gedeeld?

In de regel deelt Kevlaer uw persoonlijke informatie met niemand buiten de organisatie. Er zijn echter een aantal vertrouwde derden met wie wij uw persoonlijke gegevens kunnen delen:

 • derden die diensten verschaffen in onze naam en volgens onze instructies (zoals data-verwerkingsleveranciers, onze marketing- en promotiebureaus om ons te helpen effectieve reclamecampagnes en acties te leveren en te analyseren, enz.)
 • derden die u informatie willen sturen over hun producten en diensten, maar alleen indien u ons hiervoor toestemming hebt gegeven
 • web analytics tools, zoals Google

In uitzonderlijke gevallen kunnen wij gegevens over u doorgeven

 • indien wij daartoe verplicht worden door de wet, een regelgeving of juridische procedures (zoals een gerechtelijk bevel);
 • op verzoek van overheidsinstanties, zoals wetshandhavingsinstanties, of
 • wanneer wij geloven dat het noodzakelijk of wenselijk is om fysieke schade of financieel verlies te voorkomen of in verband met een onderzoek naar vermeende of daadwerkelijke fraude of illegale activiteiten.

We behouden ook het recht om alle gegevens die wij over u hebben over te dragen in geval we alle of een deel van onze activiteiten of activa verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht zich voordoen, zullen we de nodige inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de verkrijger de gegevens, die u aan ons hebt verstrekt, gebruikt op een wijze die in overeenstemming is met dit privacy beleid. Naar aanleiding van een dergelijke verkoop of overdracht, kunt u contact opnemen met de verkrijger met eventuele vragen over de verwerking van de gegevens.

Marketing

U kunt zich ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing-doeleinden door ons te contacteren per e-mail op kevlaer@kevlaer.be.

Toegang tot uw gegevens en verbetering

U hebt het recht om ons te verzoeken uw gegevens te kunnen inkijken, deze gegevens te laten verbeteren en u eventueel te verzetten tegen de verwerking ervan. U kunt dit door ons hiervoor te contacteren per e-mail op kevlaer@kevlaer.be met het bewijs van uw identiteit.

Overdracht van uw gegevens

Het kan nodig zijn dat we uw gegevens overdragen naar servers buiten het land waar u woont of naar gelieerde derde partijen in andere landen, zodat zij deze persoonsgegevens namens ons kunnen verwerken. Door deze site te gebruiken of op andere wijze persoonlijke informatie aan ons te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat wij dit doen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming. U moet ervan bewust zijn dat in veel landen de gegevens bekeken kunnen worden door rechtbanken, wetshandhavinginstanties of nationale veiligheidsautoriteiten volgens de daar geldende wetgeving. Behoudens die gevallen zal Kevlaer er steeds voor zorgen de nodige maatregelen te nemen om uw gegevens te beschermen en te laten verwerken overeenkomstig haar instructies.

Bescherming van de gegevens

Kevlaer zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging, toegang, onthulling of gebruik. De gegevens worden beschermd door fysieke en technische toegangscontroles. Beleidslijnen en procedures zijn van kracht voor een doeltreffende bescherming en behandeling van de gegevens.

Cookies

Zoals veel websites gebruiken wij cookies om informatie te verwerken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt bewaard. Deze standaardtechnologie laat toe om bepaalde inlichtingen over de gebruiker te registreren (taalkeuze, bezochte pagina’s, duur van de bezoeken, login en passwoord, enz.). Hierdoor kunnen wij uw navigatie op onze website aanpassen en verbeteren. U kunt ten allen tijde de parameters van uw webbrowser wijzigen (Internet Explorer, Firefox, Safari, enz.) om de installatie van cookies te verhinderen, te blokkeren of te filteren. Wees wel bewust dat in dat geval wij geen rekening meer zullen kunnen houden met uw verkozen navigatiegewoontes of dat sommige delen van de website niet meer correct kunnen functioneren. Sommige cookies kunnen ook door derde partijen worden geïnstalleerd, onder hun verantwoordelijkheid.

Mobile apps bewaren informatie in verband met uw registratie en uw sessie. Deze informatie wordt gecodeerd en lokaal opgeslagen op het toestel waarop u de app hebt geïnstalleerd. Deze techniek is vergelijkbaar met cookies, maar specifiek per toestel. Om de databestanden te verwijderen kunt u de app verwijderen.

Om ons cookie-beleid na te lezen, klik hier.

Links naar andere websites

Deze website kan links bevatten naar andere websites die door ondernemingen buiten Kevlaer worden beheerd. Deze websites zouden hun eigen privacyverklaring moeten hebben en wij dringen erop aan dat u deze aandachtig doorleest wanneer u naar deze websites surft. In geen geval kan Kevlaer verantwoordelijk zijn voor de inhoud van die websites noch voor enige verwerking van persoonsgegevens door deze derde partijen.

Bijwerking van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan regelmatig en zonder voorafgaande kennisgeving ten alle tijde worden bijgewerkt om het gegevensgebruik van Kevlaer correct te weerspiegelen. Onderaan deze verklaring vindt u de datum van de laatste bijwerking.

Contactdetails

Voor vragen en/of opmerkingen over ons cookiebeleid en deze verklaring kunt u contact met ons opnemen via:

Kevlaer
Lindestraat 114
1785 Merchtem
België
Website: https://kevlaer.be
Email: kevlaer@kevlaer.be
Telefoonnummer: 02 267 07 73 BTW: BE0567995772

Laatst bijgewerkt op 14/05/2019