Beleggings­opportuniteiten

Bedreven in beleggen

2022 is bijzonder turbulent verlopen. Zowel aandelen als obligaties hadden te lijden onder de geostrategische spanningen, de speculatie met grondstoffen-, energie- en voedselprijzen, de sterk toegenomen inflatie, de rentestijgingen vanwege de centrale banken, de vrees voor een economische recessie. Vandaag zien de perspectieven er beter uit, maar voorzichtigheid blijft geboden.

De netto interesten op uw vastrentende spaartegoeden en beleggingen blijven ondertussen bedroevend. Iedere spaarder of belegger hunkert naar beterschap. Niet alleen om het appeltje voor de dorst te beschermen, maar ook de toekomstige koopkracht die door de inflatie wordt uitgehold. In die context brengt kiezen voor absolute veiligheid absoluut niets op.

Oriënteert u zich daarom naar de aandelenbeurzen? Dan is het vaak moeilijk het correcte evenwicht te vinden tussen verantwoord risico en realistisch rendement. Spreiding is en blijft het sleutelbegrip binnen een lange termijn beleggingshorizon van vijf à tien jaar. Dit bij voorkeur door beroep te doen op financiële instellingen met een sterke reputatie in moderne beleggingstechnieken. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld een hefboom hanteren voor het rendement en tegelijk voor afdekking zorgen tegen het neerwaarts risico. Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om kapitaalgarantie, dan blijft u beter bij een spaarrekening.

beleggingsopportuniteiten

Binnen het kader van de fiscaalvriendelijke beleggingsverzekering tak 23 bieden we u drie exclusieve beleggingsconcepten aan die u toelaten in alle vertrouwen en gemoedsrust te profiteren van mooie rendementen in evenwicht met het genomen risico. Alle percentages* luiden exclusief kosten en toepasbare fiscaliteit in het kader van de levensverzekering. Zie hiervoor de polisvoorwaarden. Dit zijn kort samengevat de voorstellen van verzekeringsfondsen (vanzelfsprekend dienen we ze u nader toe te lichten):

  1. Een belegging in de technologiesector, de sterkst groeiende en meest dynamische van de aandelenmarkten. Focus via een thematische index op de 70% grootste Amerikaanse beurskapitalisaties en de 30% grootste Europese. Met aan de marktevolutie verbonden samenstelling, waarin kwaliteitsbedrijven als Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Adobe, Amazon, Intel, NVIDIA, ASML, Infineon, SAP. Streefdoel (onder voorwaarden, geen garantie): accumulatie van een coupon van 10%* per jaar, wat zou leiden tot een einduitkering na 10 jaar van maximaal 200%*. Automatische vervroegde terugbetaling door de emittent mogelijk vanaf het vijfde jaar. Actuarieel jaarlijks rendement (AJR): maximum 7,16%* tot 8,34%* naargelang de uitkeringsdatum. Neerwaartse bescherming (eindvervaldag) tot -50%* op de indexprestatie.
  2. Een belegging in de sector van de luxegoederen, in ondernemingen met sterke, iconische merknamen, een hoge prijszettingsmacht, stabiele groeivooruitzichten, aantrekkelijke marges en solide balansen. Selectie van 10 topbedrijven, waaronder Louis Vuitton Moët Hennessy, Hermès, Kering (Gucci, Saint-Laurent), Richemont (Cartier, Delvaux), L’Oréal, Pernod Ricard. Streefdoel (onder voorwaarden, geen garantie): einduitkering na 10 jaar van maximaal 191,30%* of een AJR van 6,71%*. Neerwaartse bescherming (eindvervaldag) tot -55%* op de return van de gekoppelde eurozone-index die belegt in aandelen met relatief hoge duurzaamheidsprestaties.
  3. Een belegging in een brede waaier van aandelen wereldwijd, geselecteerd uit de 300 grootste Europese beurskapitalisaties (50% Europa), de 300 grootste Amerikaanse (40% Verenigde Staten) en de 150 grootste Japanse (10% Japan). Toepassing van een reeks filters: liquiditeit, duurzaamheidscriteria, voldoende omvang, stabiele dividenduitkering. Met als resultaat een wisselende portefeuille van 250 kwaliteitsbedrijven. Maandelijkse herweging. Beperking van de volatiliteit tot ongeveer 15%. Streefdoel (onder voorwaarden, geen garantie): accumulatie van een coupon van 10%* per jaar, wat zou leiden tot een einduitkering na 10 jaar van maximaal 200%*. Automatische vervroegde terugbetaling door de emittent mogelijk vanaf het vijfde jaar. AJR: maximum 7,16%* tot 8,34%* naargelang de uitkeringsdatum. Neerwaartse bescherming (eindvervaldag) tot -55%* op de return van het onderliggende internationale beleggingsfonds.

De emittent van deze performante beleggingsconcepten is de wereldleider in dit type producten, de levensverzekeraar een specialist in de creatie van levensverzekeringen met een beleggingscomponent. We vertellen er u graag meer over tijdens een persoonlijk onderhoud, waarin we samen met u nagaan wat deze innovatieve beleggingsoplossingen voor u kunnen betekenen.

De intekenperiode op bovenstaande voorstellen is zoals gewoonlijk beperkt. Maak daarom eerstdaags een afspraak voor een persoonlijk gesprek dat kadert in uw globale vermogensaanpak. U kunt er enkel voordeel bij hebben even naar onze toelichting te luisteren.


Maak een afspraak
Deze pagina is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op enig financieel product. De waarde van beleggingen kan fluctueren en wordt beïnvloed door veranderingen in een groot aantal factoren. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. Dit document verleent geen rechten.